Köszöntő

Szeretettel köszöntöm a Csurgay Franciska Általános Iskola honlapján!
Célunk, hogy a közoktatás a település lakói számára modern körülmények között, világosan megfogalmazott tartalmakkal, megfelelő eszközökkel, felkészült pedagógusokkal történjen. Szeretetteljes, családias légkörben kívánjuk elérni azt, hogy minden gyermek adottságainak, képességeinek, érdeklődési körének megfelelő képzést kapjon.

Hit és erkölcstan

hit és erkölcstanA Csurgay Franciska Általános Iskolában a 2018/2019-es tanévben Hit- és erkölcstan oktatását a következő egyházak vállalták, végzik:

  • Római Katolikus Egyház
  • Örkényi Református Missziói Egyházközség

Táborfalva, 2018. március 23.

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről

A 2018/2019-es tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

  • 2018. április 12. (Csütörtök) 8.00-19.00 óra között
  • 2018. április 13. (Péntek) 8.00-18.00 óra között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2012. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhely e, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

További információkat a csatolt PDF fájlra való kattintást követően érhet el vagy ide kattintva.

Március 15-i megemlékezés

Iskolánk tanulói 2018. március 14-én emlékeztek meg az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseiről. Másnap előadták műsorukat a községi megemlékezésen is.

Képek

Alapozó terápiás mozgásfejlesztés

Kedves Szülők!
Iskolánkat felkereste Telekesné Pető Szilvia, aki alapozó terápiás mozgásfejlesztést tart. A mellékelt plakáton rövid tájékoztatást láthatnak erről a terápiáról, valamint a hölgy elérhetőségét is megtalálják, amelyen bővebb felvilágosítást tud adni. Kellő számú jelentkező esetén a Csurgay Franciska Általános Iskola is helyszínt tud biztosítani ezeknek a foglalkozásoknak.

plakat