Köszöntő

Szeretettel köszöntöm a Csurgay Franciska Általános Iskola honlapján!
Célunk, hogy a közoktatás a település lakói számára modern körülmények között, világosan megfogalmazott tartalmakkal, megfelelő eszközökkel, felkészült pedagógusokkal történjen. Szeretetteljes, családias légkörben kívánjuk elérni azt, hogy minden gyermek adottságainak, képességeinek, érdeklődési körének megfelelő képzést kapjon.

Fogadóóra

Tisztelt Szülők!

 

December 3-án (hétfőn) 16.00-18.00 óra között szülői értekezleteket, ill. fogadóórát tartunk
az osztályfőnökök, ill. a szülők igénye szerint.

Kérem jöjjenek és érdeklődjenek gyermekük szorgalmáról, magatartásáról, tanulmányi eredményéről!

 

Szabó Mária, intézményvezető

Nyári ügyelet

Csurgay Franciska Általános Iskola

NYÁRI ÜGYELET

A nyári szünet folyamán az alábbi időpontokban tartunk ügyeletet

9 órától 13 óráig

Június 27.

Július 11.

Július 25.

Augusztus 8.

Augusztus 22.

 

Ügyintézés csak ezeken a napokon történik.

 

Szabó Máriaintézményvezető

Élménysuli Táborfalván

Élménysuli Táborfalván!

A 2018/2019-es tanévtől új módszertani programmal kezdődik a nevelő-oktató munka a Csurgay Franciska Általános iskolában a Komplex alapprogram keretében. Iskolánk a programot elsőként indító iskolák körébe tartozik, Magyarország többi általános iskolájában a következő három tanévben kerül folyamatos bevezetésre.

l

A szeptemberi tanévkezdés előtt a tantestület egységesen több tantestületi felkészítést, képzést teljesít (Komplex Alapprogram, Differenciált Fejlesztés Heterogén csoportban, valamint a Digitális alprogrami képzést 3 x 30 óra teljesíti, teljesíttette). A tantestületi képzésekhez alprogrami felkészítések is tartoznak, melyek a tantestület tagjai érdeklődésiköréhez, szakjainak megfelelően szabadon választhattak. A program része a következőkben felsorolt öt alprogram: Testmozgásalapú alprogram (TA), Logikaalapú alprogram (LA), Életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA), Művészetalapú alprogram (MA), Digitálisalapú alprogram (DA).

A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény!, amely magával hozza az élményalapú tanulást, ami nem valósulhat meg máshol, mint az Élménysuliban. Programunk eleme a tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív élményeken keresztül valósul meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye.

Komplex Alapprogram

  • egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt differenciált fejlesztést támogató módszereket;
  • alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a tanulási motivációt növelő Komplex Instrukciós Programot (KIP);
  • különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek kialakítására az alprogramok segítségével.

A program kiemel célja:

•          A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi stratégia prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása;