Köszöntő

Szeretettel köszöntöm a Csurgay Franciska Általános Iskola honlapján!
Célunk, hogy a közoktatás a település lakói számára modern körülmények között, világosan megfogalmazott tartalmakkal, megfelelő eszközökkel, felkészült pedagógusokkal történjen. Szeretetteljes, családias légkörben kívánjuk elérni azt, hogy minden gyermek adottságainak, képességeinek, érdeklődési körének megfelelő képzést kapjon.

Pályázati felhívás Büfé céljára szolgáló helyiség bérbeadására

1. Az Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve: Monori Tankerületi Központ
Ajánlatkérő címe, posta címe: 2200.Monor, Petőfi Sándor utca 34.
2. A pályázat tárgya:
A Csurgay Franciska Általános Iskola 2381 Táborfalva Iskola u. 7. épületében található iskola büfé működtetésére szolgáló 12 m2 alapterületű helyiség bérbeadása határozott időre.
3. A szerződés meghatározása:
Helyiségbérleti szerződés.
4. A szerződés időtartama:
2018. december 1- határozatlan időre
5. Egyéb feltételek:
5.1. A meghirdetett helyiség használatához szükséges közműszolgáltatásokat a bérbeadó biztosítja 10 000Ft/hó átalánydíj megfizetése mellett.
5.3 A pályázó tudomásul veszi, hogy a büfé nyáron tanítási szünet alatt (június és augusztus hónap során) nem működik. Egyéb időszakban a nyitva tartást a pályázó határozza meg azzal a megkötéssel, tanítási idő alatt reggel 7-től déli 12 óráig a nyitva tartás kötelező.
6. A pályázatok benyújtásának helye és határideje:
Helye: Csurgay Franciska Általános Iskola
2381 Táborfalva Iskola u. 7.
Határideje: 2018. november 22.
A pályázatot egy eredeti és az eredetivel mindenben megegyező egy másolati példányban, cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat helyiségbérleti szerződésre.”
7. A pályázatok elbírálásának tervezett időpontja: 2018. november 23..

8. A pályázatok elbírálásának szempontjai, a pályázat értékelése

8. 1. A pályázatok elbírálásának szempontjai:
a) megajánlott havi bérleti díj – mely összeg 10.000.Ft/hó rezsi költségátalány tartalmaz (továbbiakban minimális bérleti díj), a bérleti díj nagyságát ÁFA nélküli összegben kérjük megjelölni,
b) egészséges táplálkozást elősegítő választék forgalmazása (a tervezett választékot kérjük tételesen felsorolni),
c) értékesítési árpolitika (a tervezett választék mellett kérjük a 2018. január elején alkalmazandó bruttó értékesítési árat is megjelölni),
d) referencia, tapasztalat.

 

8.2. A pályázatok értékelése

Megnevezés Tervezet súlyarány Tényleges értékelés
Megajánlott havi bérleti díj 10.000 Ft/hó, mely összeg tartalmazza a minimális bérleti díjat is (az ÁFA nélküli összeget kérjük megjelölni). A minimális bérleti díjat meghaladó vállalási összeg minden egyes 20 %-os növekménye 5 pontot ér, az elérhető maximális pontszám 60 pont
Egészséges táplálkozást elősegítő választék forgalmazása (a választékot kérjük tételesen felsorolni) Igen esetén 15 pont
Értékesítési árpolitika (a felsorolt választék mellett kérjük a 2018. január 1-én alkalmazandó értékesítési ár bruttó összegét is megjelölni) A pontozás a beérkezett legalacsonyabb és a legmagasabb árazás között arányosítva kerül meghatározásra (legalacsonyabb ár 15 pont a legmagasabb ár 0 pont)
Referencia, tapasztalat Igen esetén 10 pont
Összes adható pontszám 100 pont

Nyári ügyelet

Csurgay Franciska Általános Iskola

NYÁRI ÜGYELET

A nyári szünet folyamán az alábbi időpontokban tartunk ügyeletet

9 órától 13 óráig

Június 27.

Július 11.

Július 25.

Augusztus 8.

Augusztus 22.

 

Ügyintézés csak ezeken a napokon történik.

 

Szabó Máriaintézményvezető

Élménysuli Táborfalván

Élménysuli Táborfalván!

A 2018/2019-es tanévtől új módszertani programmal kezdődik a nevelő-oktató munka a Csurgay Franciska Általános iskolában a Komplex alapprogram keretében. Iskolánk a programot elsőként indító iskolák körébe tartozik, Magyarország többi általános iskolájában a következő három tanévben kerül folyamatos bevezetésre.

l

A szeptemberi tanévkezdés előtt a tantestület egységesen több tantestületi felkészítést, képzést teljesít (Komplex Alapprogram, Differenciált Fejlesztés Heterogén csoportban, valamint a Digitális alprogrami képzést 3 x 30 óra teljesíti, teljesíttette). A tantestületi képzésekhez alprogrami felkészítések is tartoznak, melyek a tantestület tagjai érdeklődésiköréhez, szakjainak megfelelően szabadon választhattak. A program része a következőkben felsorolt öt alprogram: Testmozgásalapú alprogram (TA), Logikaalapú alprogram (LA), Életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA), Művészetalapú alprogram (MA), Digitálisalapú alprogram (DA).

A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény!, amely magával hozza az élményalapú tanulást, ami nem valósulhat meg máshol, mint az Élménysuliban. Programunk eleme a tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív élményeken keresztül valósul meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye.

Komplex Alapprogram

  • egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt differenciált fejlesztést támogató módszereket;
  • alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a tanulási motivációt növelő Komplex Instrukciós Programot (KIP);
  • különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek kialakítására az alprogramok segítségével.

A program kiemel célja:

•          A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi stratégia prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása;

Álláspályázatok

A Monori Tankerületi Központ a következőkben felsorol állásokra írt ki pályázatot:

A munkavégzés helyszíne:    Csurgay Franciska Általános Iskola

                                               2381 Táborfalva Iskola u. 7.

- földrajz – testnevelés szakos általános iskolai tanár,

- magyar nyelv és irodalom – testnevelés szakos tanár,

- informatika – kémia szakos tanár,

- matematika szakos tanár,

- tanító (előnyt jelent) angol műveltségterület

- pedagógiai asszisztens (középfokú végzettséggel is)

A pályázat beadását elektronikusan jozsef.villand@kk.gov.hu címre kérjük.

Az állásokkal kapcsolatos információt Szabó Mária a 30/973-4132 telefonszámon ad.

Köszönjük!

Köszönjük az alábbiakban felsorol támogatóinknak, hogy hozzájárultak jótékonysági rendezvényünk sikeréhez:

Állateledel Bolt – Ludányi Attila, AMARILISZ Gyógyszertár, Aprajafalva Bt,

Balai Computer Kft., Deli Bertalan, Derdákné Kovács Csilla, Dömök Mária,

Farkas Éva, Gajdácsi és Társa Kft., Gajdácsi és Társa Műanyagipari Kft., Gazsó Gumiszerviz,

Gombár Fagyizó, Goose Bár Club Kecskemét, Halmi Hajnalka, Halupka Tünde,

Horgany Rock Lajosmizse, Jung Istvánné, KAVALKÁD írószer-ajándékbolt,

Kisjuhászné Árva Borbála, Kiss Csaba, Kucsera Zsuzsanna, Levendula Virág és Ajándék,

Magyar Honvédség, Magyar Posta, Magyar Renáta, Mészáros Sándor és Családja

Molnár Péter és családja, Mráz Anikó, Napraforgó Óvoda, NETTIKER Bt.

Papp Csaba és Családja, Rega – Metall Kft., Szívós bolt,Táborfalva Polgárőr Egyesület,

Táborfalvai Sportegyesület, „Ügyeskedünk” Kreatív Kézműves Csoport, Varga Károly

Vásáreczki József, Zöldség-Gyümölcs Vegyeskereskedés – Birinszki László

és az iskola dolgozói

 

Hit és erkölcstan

hit és erkölcstanA Csurgay Franciska Általános Iskolában a 2018/2019-es tanévben Hit- és erkölcstan oktatását a következő egyházak vállalták, végzik:

  • Római Katolikus Egyház
  • Örkényi Református Missziói Egyházközség

Táborfalva, 2018. március 23.