Nyári ügyelet

Csurgay Franciska Általános Iskola

NYÁRI ÜGYELET

A nyári szünet folyamán az alábbi időpontokban tartunk ügyeletet

9 órától 13 óráig

Június 27.

Július 11.

Július 25.

Augusztus 8.

Augusztus 22.

 

Ügyintézés csak ezeken a napokon történik.

 

Szabó Máriaintézményvezető

Élménysuli Táborfalván

Élménysuli Táborfalván!

A 2018/2019-es tanévtől új módszertani programmal kezdődik a nevelő-oktató munka a Csurgay Franciska Általános iskolában a Komplex alapprogram keretében. Iskolánk a programot elsőként indító iskolák körébe tartozik, Magyarország többi általános iskolájában a következő három tanévben kerül folyamatos bevezetésre.

l

A szeptemberi tanévkezdés előtt a tantestület egységesen több tantestületi felkészítést, képzést teljesít (Komplex Alapprogram, Differenciált Fejlesztés Heterogén csoportban, valamint a Digitális alprogrami képzést 3 x 30 óra teljesíti, teljesíttette). A tantestületi képzésekhez alprogrami felkészítések is tartoznak, melyek a tantestület tagjai érdeklődésiköréhez, szakjainak megfelelően szabadon választhattak. A program része a következőkben felsorolt öt alprogram: Testmozgásalapú alprogram (TA), Logikaalapú alprogram (LA), Életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA), Művészetalapú alprogram (MA), Digitálisalapú alprogram (DA).

A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény!, amely magával hozza az élményalapú tanulást, ami nem valósulhat meg máshol, mint az Élménysuliban. Programunk eleme a tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív élményeken keresztül valósul meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye.

Komplex Alapprogram

  • egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt differenciált fejlesztést támogató módszereket;
  • alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a tanulási motivációt növelő Komplex Instrukciós Programot (KIP);
  • különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek kialakítására az alprogramok segítségével.

A program kiemel célja:

•          A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi stratégia prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása;

Álláspályázatok

A Monori Tankerületi Központ a következőkben felsorol állásokra írt ki pályázatot:

A munkavégzés helyszíne:    Csurgay Franciska Általános Iskola

                                               2381 Táborfalva Iskola u. 7.

- földrajz – testnevelés szakos általános iskolai tanár,

- magyar nyelv és irodalom – testnevelés szakos tanár,

- informatika – kémia szakos tanár,

- matematika szakos tanár,

- tanító (előnyt jelent) angol műveltségterület

- pedagógiai asszisztens (középfokú végzettséggel is)

A pályázat beadását elektronikusan jozsef.villand@kk.gov.hu címre kérjük.

Az állásokkal kapcsolatos információt Szabó Mária a 30/973-4132 telefonszámon ad.

Köszönjük!

Köszönjük az alábbiakban felsorol támogatóinknak, hogy hozzájárultak jótékonysági rendezvényünk sikeréhez:

Állateledel Bolt – Ludányi Attila, AMARILISZ Gyógyszertár, Aprajafalva Bt,

Balai Computer Kft., Deli Bertalan, Derdákné Kovács Csilla, Dömök Mária,

Farkas Éva, Gajdácsi és Társa Kft., Gajdácsi és Társa Műanyagipari Kft., Gazsó Gumiszerviz,

Gombár Fagyizó, Goose Bár Club Kecskemét, Halmi Hajnalka, Halupka Tünde,

Horgany Rock Lajosmizse, Jung Istvánné, KAVALKÁD írószer-ajándékbolt,

Kisjuhászné Árva Borbála, Kiss Csaba, Kucsera Zsuzsanna, Levendula Virág és Ajándék,

Magyar Honvédség, Magyar Posta, Magyar Renáta, Mészáros Sándor és Családja

Molnár Péter és családja, Mráz Anikó, Napraforgó Óvoda, NETTIKER Bt.

Papp Csaba és Családja, Rega – Metall Kft., Szívós bolt,Táborfalva Polgárőr Egyesület,

Táborfalvai Sportegyesület, „Ügyeskedünk” Kreatív Kézműves Csoport, Varga Károly

Vásáreczki József, Zöldség-Gyümölcs Vegyeskereskedés – Birinszki László

és az iskola dolgozói

 

Hit és erkölcstan

hit és erkölcstanA Csurgay Franciska Általános Iskolában a 2018/2019-es tanévben Hit- és erkölcstan oktatását a következő egyházak vállalták, végzik:

  • Római Katolikus Egyház
  • Örkényi Református Missziói Egyházközség

Táborfalva, 2018. március 23.

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről

A 2018/2019-es tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

  • 2018. április 12. (Csütörtök) 8.00-19.00 óra között
  • 2018. április 13. (Péntek) 8.00-18.00 óra között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2012. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhely e, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

További információkat a csatolt PDF fájlra való kattintást követően érhet el vagy ide kattintva.